Getallen bezitten een magische betekenis.
Ieder mens krijgt bij zijn geboorte een vibratie mee.
Een vibratie die hem of haar absoluut uniek maakt.Wat is esoterische numerologie?


De esoterische numerologie beschouwt de kosmos als een samenhang die ervoor zorgt dat ieder mens krijgt wat bij hem past. Dus ook de naam die wordt gekozen voor een pasgeborene.
Een naam bestaat uit letters. Letters bestaan uit vorm en klank. Vorm en klank bestaan uit vibraties.
Deze vibraties geven ´n beeld weer van degene die ze draagt.

De symboliek van de esoterische getallen kan ons veel informatie geven met betrekking tot kosmische krachten die in en om ons werkzaam zijn.
Elke letter is gelijk aan een getal. Door de getallen op een speciale manier bij elkaar op te tellen en vereenvoudigen, valt in sterke mate te achterhalen welke krachten en invloeden werkzaam zijn en welke persoonlijkheid schuil gaat in deze mens, met deze naam.
Vooral het persoonlijke levensritme en de betrekking tot het universele ritme kunnen via de esoterische numerologie worden ontrafeld.

Een esoterische duiding dankzij de numerologie.


Een persoonlijkheidsstructuur gemaakt met de esoterische numerologie laat een hoop dingen zien.
Een korte greep: je doen en laten, je relatie met anderen, je levenslessen, maar ook je lotsbestemming en je sterke en zwakke kanten. Ook geeft het een duidelijk beeld over prettige en minder prettige perioden, die met de regelmaat van de klok terug kunnen keren.
De vibraties die iedereen bij de geboorte meekrijgt, creëren unieke kansen en mogelijkheden. Afhankelijk van de omstandigheden kun je deze mogelijkheden, goed of juist niet goed, uiten.
Onze omstandigheden tijdens dit leven, creëren we samen met onze omgeving.
Maar onze uitdagingen en ervaringen zijn we zelf. Wij bouwen hiermee aan ons fundament, om onze persoonlijkheid volledig te kunnen ontwikkelen.

Zie het als ’n gebruiksaanwijzing voor dit leven.


Numerologisch kijken naar je naam, betekent op voorhand je uitdagingen kennen, je fundament leren verstevigen. Maar ook de vibratie van je levenslessen wordt zichtbaar en geeft samen met andere berekeningen je de kans je leven te lezen.
Een handleiding om je-zelf, optimaal te kunnen ontwikkelen.
Een numeroscoop als handleiding voor dit leven, geeft je een mogelijkheid om je bewust te worden van je gaven, doelstellingen en kansen op je levenspad.
Aangezien alles een samenhangend geheel is, zijn alle vibraties van een naam onderling verbonden.

Numerologische getallencombinaties van geboortenamen
weerspiegelen een uniek individu met unieke mogelijkheden.


Het invoelen van de onderlinge samenhang speelt in de esoterische numerologische analyse een zeer belangrijke rol. Behalve allemaal prachtige eigenschappen komen ook zwakke kanten tevoorschijn, kanten die liever niet onderkend worden. Zij kunnen als onaangenaam ervaren worden, maar maken je na doorleving ervan, bewuster en evenwichtiger. Ook ziekte kan een middel zijn om je bewust te worden van zekere menselijke aspecten. Door jezelf bloot te stellen aan de vele aspecten van menselijk beleven, is je op den duur niets menselijks meer vreemd. De verschillende eigenschappen en emoties zijn vaak tegengestelde polen. Zij trekken elkaar aan en houden elkaar in balans. Sterk en zwak, goed en kwaad, zijn tegenpolen die niet zonder elkaar kunnen. Goede en slechte dingen kunnen meerdere dimensies hebben,maar door de juiste waarde er aan te verbinden, creëer je vooruitgang.

De onderlinge samenhang van vibraties verlicht en is ´n waar hulpmiddel bij het belopen van de juiste weg.


Een wondere wereld vol trillingen zichtbaar gemaakt
door de esoterische numerologie.--


LEES MEER