...een aantal eeuwen......een aantal reïncarnaties...

Inzicht in het geestelijk groeiprocesHet geestelijk groeiproces is het leerproces van onze geest. Ons ware en uiteindelijke doel is verlichting.

De geest leert in drie grote fasen:
de ego- fase, de causale- fase en de geestelijke groei- fase.

In de eerste periode, ego- fase. leren we omgaan met alles wat aards, materieel en genotgebonden is.
Dan de causale- fase, waarin de ego fase als basis dient, voor de aanvaarding van de betrekkelijkheid van alles.
Als laatste doorlopen we de geestelijke groei- fase, waarin onze geest leert al het aardse en materiële los te laten en zich voorbereidt op het adept stadium.

Deze drie fases zijn het totale leerproces van de geest. Dit hele proces duurt een aantal eeuwen en beslaat een aantal reïncarnaties naar de mensen-wereld en een aantal rustperiodes in het geestenrijk.

...de wezenlijke aard van de grondbeginselen...


Als we een kijkje nemen in het proces van deze groei dan zien we een vast patroon van bewustwordingen.
Bij de bestudering van de wereld van de verschijnselen, ziet de mens op de eerste plaats de werking van twee tegengestelde beginselen. Polariteiten die, elkaar samen- of tegenwerkend , een bepaald resultaat voortbrengen.Een resultaat dat de wezenlijke aard van de grondbeginselen die deze verschijnselen voortbrengen, weerspiegelt.
Deze manifestatie van de grote wetten van dualiteit en drievoudigheid, ziet de mens gelijktijdig in het heelal en in zichzelf.
Wat betreft zichzelf, in tegenstelling tot het heelal, kan zijn begrip voor de wetten van dualiteit en drievoudigheid zich in praktische vorm uitdrukken.
Hij kan namelijk, als hij deze wetten in zichzelf begrepen heeft, de werking ervan beperken tot de voortdurende strijd met zichzelf op weg naar totale zelfkennis. Op deze manier zal hij de lijn van wil, eerst in de cirkel van de tijd en vervolgens in de kringloop van de eeuwigheid introduceren.

...de innerlijke of geestelijke ontwikkeling van de mens...

De voltooiing van dit proces zal het grote symbool in hem scheppen, het Zegel van Salomo.
Want de vibraties 2, 3, 4, 5 en 6 hebben een zeer bepaalde betekenis voor de innerlijke of geestelijke ontwikkeling van de mens. Deze getallen, geven de verschillende etappes aan op de menselijke weg naar zelfvervolmaking en de groei van zijn of haar 'zijn'.

...de verwerkelijking van het bewustzijn in ons leven is begonnen...


De mens in zijn gewone doen is een dualiteit. We bestaan geheel en al uit dualiteiten of paren van tegengestelde. Al onze gewaarwordingen, gevoelens en gedachten zijn verdeeld in positieve en negatieve, in nuttige en schadelijke, in nodige en onnodige, in goede en slechte, in aangename en onaangename. Gedachten staan tegenover gevoelens, bewegingsmpulsen tegenover een instinctieve neiging tot rust. Dit is de dualiteit waarbinnen al onze waarnemingen, alle reacties en ons hele leven zich voltrekken.

Iedereen die, al is het maar een klein beetje, zichzelf observeert, kan deze dualiteit in zichzelf waarnemen. Maar zoals altijd: de winnaar van vandaag is de verliezer van morgen. Het begrijpen van deze dualiteit in onszelf begint zodra wij onszelf rekenschap geven van datgene waarvan we ons bewust zijn (geworden).


En vanaf dat moment kan de verwerkelijking van het bewustzijn in ons leven beginnen.
De volgende stappen zijn: de transformatie in drievoudigheid, in viervoudigheid, vijfvoudigheid, en zesvoudigheid.
De zesvoudigheid brengt ons bij de zespuntige ster, ‘t Zegel van Salomo.
LEES MEER